w66利来国际   News
搜索   Search

2012年度《优秀个人奖》

2013-1-21 14:19:38      点击:
财务部:林英   行政人事部:曹兴   营销部(诺亚方舟业务):刘云凤   货品部:杜明潇    货品部(载舟君男鞋库房):刘洪梅   生产部(整理组):李兴琴   生产部(下料组):林梅   生产部(车队):杨小龙    
w66利来国际